Carl Jung

Een van de belangrijkste functies van de georganiseerde religie is om mensen te beschermen tegen een directe ervaring van God.

Ik kan niet zeggen dat ik geloof. Ik weet! Ik heb de ervaring gehad om gegrepen te zijn door iets dat sterker is dan mijzelf, iets dat mensen God noemen.

– Carl Jung

Carl Jung

Iedereen draagt een schaduw

Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 juli 1875 – Küsnacht, 6 juni 1961) was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. In Bazel doorliep hij het gymnasium, studeerde er vanaf 1895 medicijnen en promoveerde in 1902 in de psychiatrie.

Jung was twintig jaar jonger dan de pionier van de psychoanalyse, Sigmund Freud, wiens werk hij op de voet volgde. in 1907 ontmoette hij Freud, waarna hij enkele jaren nauw met hem en diens beweging samenwerkte. Freud zag Jung als zijn troonopvolger.

In 1913, tijdens een congres in München, kwam het tot een breuk tussen Jung en Freud. Het hete hangijzer was de functie van het libido, dat Jung omschreven had als een psychische energie van een hoogst religieuze inhoud. Freud bleef daarentegen vasthouden aan zijn theorie van verdrongen seksualiteit.

In Jungs opvatting wordt het gedrag van de mens in belangrijke mate bepaald door het libido. Hiervoor zag hij een religieuze oorzaak.

Hij was van mening dat het wezen van de persoonlijkheid behalve door het persoonlijk bewustzijn ook gevormd wordt door wat hij het collectief onbewuste noemde. Hieruit volgde de leer van de archetypen, zoals de eeuwige jongeling, de boze geest en de held. Het centrale doel van Jungs psychologie is het proces van de zelfverwezenlijking of 'individuatie'. Naast het 'ik' of ego onderkent Jung 'het zelf': een totaliteit om het 'ik' heen.

Jung baseerde zijn analytische psychologie op ervaringen in zijn klinische praktijk, maar ook op de verborgen kennis uit de mythologie, godsdienst en alchemie. Van 1913 tot 1930 deed Jung een experiment om de confrontatie aan te gaan met zijn eigen onbewuste. Hij liet de onbewuste stromen in zijn ziel spreken. Daaruit kwam een boek dat bekend geworden is als het Rode Boek.

"Iedereen draagt een schaduw", zei Jung, "en hoe minder hij is belichaamd in het bewuste leven van het individu, des te zwarter en dichter hij is." Inspiraties zijn altijd het werk van de schaduw en een leven zonder schaduw zou saai en oppervlakkig zijn.


Het Rode Boek

herinneringen, dromen en reflecties

Introductie

Carl Jung's basisbegrippen

De Psyche en Archetypes van het Collectief onbewuste. Academy of Ideas, januari 2016 (13 min)


Individuatie, de Persona, de Schaduw en het Zelf. Academy of Ideas, februari 2016 (12 min)


Het spirituele probleem van de moderne mens. Academy of Ideas, juni 2017 (12 min)


Quotes

Carl Gustav Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung
quote Carl Jung

Face To Face | Interview by John Freeman, 1959 (38 min)


Synchronicity

betekenisvol toeval

Synchroniciteit (Duits: Synchronizität) is een concept, voor het eerst geïntroduceerd door analytisch psycholoog Carl Jung, die stelt dat gebeurtenissen "betekenisvolle toevalligheden" zijn als ze zich voordoen zonder oorzakelijk verband en toch zinvol gerelateerd lijken te zijn. Tijdens zijn carrière heeft Jung verschillende definities ervan geleverd. Jung definieerde synchroniciteit als een "acausaal verbindend (samenhorigheids) principe", "betekenisvol toeval" en "acausaal parallellisme". Hij introduceerde het concept al in de jaren twintig, maar gaf er pas in 1951 een volledige verklaring van in een Eranos-lezing.

Jung geloofde dat, net zoals gebeurtenissen met causaliteit verbonden kunnen zijn, ze ook met elkaar verbonden kunnen zijn door middel van betekenis. Gebeurtenissen verbonden door betekenis hoeven geen verklaring te hebben in termen van causaliteit.

Jung gebruikte het concept door te pleiten voor het bestaan van het paranormale. Het idee van synchroniciteit dat zich uitstrekt voorbij louter toeval (evenals het paranormale in het algemeen) wordt in de academische en wetenschappelijke gemeenschap algemeen verworpen.


Anderen over Jung

Jordan Peterson over Carl Jung "I was constantly warned against ever talking about Jung", 27 juli 2017 (9 min)

Terrence McKenna over Carl Jung & psychedelics (eerste 8 min)

Alan Watts over Carl Jung "Accepting the Darkness of Self and Others" (8 min)


Thinking is difficult. That is why most people judge. – Carl Jung
Thinking is difficult. That is why most people judge. – Carl Jung

— vrijgeestesleven.nl/ 2019

vrij geestesleven